Nordic Padel – 

Tietosuojakäytänteet

Padel Helsinki pitää hyvää huolta asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden sille toimittamista henkilötiedoista. Toimitamme tässä selosteessa tietosuojalainsäädännön tarkoittamat tiedot tietojen keräämisestä ja käsittelystä. Tarvittaessa voit kysyä lisää tietojen käsittelystä sähköpostilla: [email protected]adelhelsinki.com.

 1. Rekisterinpitäjä 

Nordic Padel Oy
Puistokaari 15B 26
00200 Helsinki
Y-tunnus: 2950899-1

 • Kuvaus tietojenkäsittelyn tarkoituksesta ja perusteesta

Tiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään tai ne syntyvät palvelujemme käytön ja sopimussuhteen aikana esimerkiksi vuoroa varatessa, tilauksen yhteydessä tai Padel Helsingin Jengiin (postituslistalle) liittyessä. Tietojenkäsittelyperuste on osapuolten välinen sopimus tai oikeutettu etu. Tietyissä erikseen informoitavissa tilanteissa voimme käsitellä tietoa myös suostumuksen perusteella. 

Käytämme tietoja seuraavasti:

Palvelujen ja tuotteiden myyntiin

Asiakkuuden onnistumisen varmistamiseen 
Turvallisen ja helppokäyttöisen palvelun tuottamiseen ja toimittamiseen
Tuotesuositusten ja markkinoinnin tuottamiseen sekä kehittämiseen
Verkkokaupan ja asiakaspalvelun tuottamiseen ja kehittämiseen

 • Keräämämme ja käsittelemämme tiedot
 • Nimi
 • Yhteystiedot: kuten puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postiosoite (myös tuotetoimitusten osalta)
 • Palvelun käyttöä (kuten varauksia) koskevat tiedot 
 • Syntymäaika
 • Maksutiedot, kuten laskutustiedot sekä maksuvälinetiedot ja -tapatiedot
 • Markkinointiviestiluvat ja -kiellot
 • Osapuolten välinen viestintä, reklamaatiot 
 • Toivelistan tuotteet, tuotesuositukset
 • Ostoshistoria, kuten tilatut tuotteet, palautukset ja maksut
 • Verkkokaupan selaus- ja käyttötiedot
 • Analytiikalla päätellyt tiedot


4. Tietojenkäsittelyn järjestäminen (ml. siirrot ja luovutukset)

Tietoja käsitellään ostojen yhteydessä verkkosivuillamme mainittujen maksupalveluiden tarjoajien toimesta (kuten Paypal/Checkout/Klarna). Lisätietoa maksupalvelujen tietojenkäsittelystä saa suoraan palveluntarjoajilta. 

Käytämme muun muassa sähköpostiviestinnässämme, verkkosivualustassamme sekä verkkokaupassamme ulkopuolisten pilvipalveluina tuottamia järjestelmiä, joissa henkilötietoja säilytetään ja käsitellään. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta tietoja voidaan siirtää tai ne voidaan kerätä suoraan muillekin sopimuskumppaneillemme (kuten isännöinti- ja tietojentallennuspalvelujen sekä markkinointipalvelujen ja -kyselyjen tarjoajille). Tällöin tietojenkäsittelyä koskevat velvollisuudet on järjestetty osapuolten välisin sopimuksin. Lisäksi henkilötietoja säilytetään muiden ulkopuolisten palveluntarjoajien sähköisissä pilvipalveluissa esimerkiksi tallennusta varten. Tällöin henkilötietoja saatetaan tallentaa myös Euroopan ulkopuolella sijaitseville palvelimille ja palveluntarjoajat (kuten MailChimp) ovat USA:n Privacy Shield -järjestelmässä, jonka on katsottu täyttävän EU:n tietosuojasääntelyn edellyttämät vähimmäisvaatimukset.

Mikäli olemme osapuolena sulautumisessa, liiketoimintakaupassa tai muussa yrityskaupassa, voimme luovuttaa henkilötietoja kyseisessä yrityskaupassa mukana olevalle kolmannelle osapuolelle. Varmistamme tällöin kuitenkin kaikkien henkilötietojen pysymisen luottamuksellisina.

Lisäksi tietoja voidaan käyttää tai luovuttaa, mikäli se on tarpeen lain, säädöksen tai laillisen pyynnön johdosta sekä oikeusvaateilta puolustautumista varten.

Verkkosivuilla voidaan käyttää evästeitä. Evästeillä kerättyjen tietojen avulla parannetaan sivuston toimivuutta sekä kerätään yleistä sivustojen kävijädataa (esimerkiksi Analytics-palvelut). Nämä ovat Padel Helsingin nettisivujen luomia pieniä tiedostoja, joiden avulla pystymme keräämään muun muassa verkkokaupan käyttäjistä analytiikkaa ja tarjoamaan paremmin toimivan verkkokaupan. Evästeitä käytetään markkinoinnin personoinnin mahdollistamiseksi. Sivujemme selausta seuraavat Planyo ja WordPress (woo commerce). Evästeitä käytetään mm. ostoskorin toiminnallisuuksiin ja käyttäjän tunnistamiseen. Oletusarvoisesti selaimesi evästeet säilyvät yhden kuukauden, ellet poista niitä erikseen. Evästeiden poistaminen onnistuu selaimesi asetuksista. 

Käytämme riittäviä hallinnollisia, teknisiä sekä fyysisiä suojatoimenpiteitä keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi. Käyttämiämme toimenpiteitä ovat esimerkiksi tietojen salaus, palomuurit, turvalliset tilat ja järjestelmät, jotka on suojattu rajoitetuin pääsyoikeuksin. Turvatoimemme on suunniteltu ylläpitämään asianmukainen taso tietojen luottamuksellisuuden, eheyden, käytettävyyden, vikasietoisuuden ja palautettavuuden varmistamiseksi. Käyttämiimme järjestelmiin on pääsy vain työntekijöillämme. Suuri tietoturvariski on asiakkaan salasana. Älä koskaan luovuta salasanaasi. Mikäli tietoturvatoimenpiteistä huolimatta tapahtuu tietoturvaloukkaus, jolla on todennäköisesti haitallisia vaikutuksia henkilön yksityisyydelle, ilmoitamme loukkauksesta soveltuvan lainsäädännön edellyttämällä tavalla asiaankuuluville käyttäjille ja muille vaikutusten alaisille osapuolille, sekä soveltuvan tietosuojalainsäädännön vaatiessa viranomaisille niin pian kuin mahdollista.

 • Tietojen poistamisen periaatteet

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti asiakkuussuhteen tai yhteistyön keston ajan. Katsomme henkilöasiakkaita koskevan asiakkuuden päättyneeksi, jos asiakas ei ole käyttänyt palveluitamme kolmeen (3) vuoteen. Aika lasketaan sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin asiakas on viimeksi käyttänyt palveluitamme. Yritysasiakkaiden yhteyshenkilötiedot poistetaan vastaavalla tavalla sen jälkeen, kun yrityksen asiakkuus katsotaan päättyneeksi. Sopimuksen tultua suoritetuksi tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakkuussuhdeprospekti on olemassa tai käsittelyyn on olemassa muu peruste (esim. reklamaatiotapaukset tai kirjanpitolaki). Asiakkaan tiedoista analytiikka säilytetään kuusi (6) kuukautta ja markkinointitiedot niin kauan kuin peruste tietojen käsittelyyn markkinointitarkoitusta varten on olemassa. Tämä voi perustua esimerkiksi markkinointia varten annettuun suostumukseen. 

 • Oikeutesi

Sinulla on käytössäsi kaikki tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=FI, joihin kuuluu muun muassa:

Oikeus päästä tietoihin

Sinulla on oikeus saada pääsy käsittelemiimme sinua koskeviin henkilötietoihin. Voit nähdä tiettyjä tietojasi palvelun käyttäjätilisi kautta tai pyytämällä meiltä kopion keräämistämme henkilötiedoistasi.

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli käsittely perustuu suostumukseen, käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen voi rajoittaa käyttäjän mahdollisuuksia käyttää palveluja. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruutusta käsittelemien henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Sinulla on oikeus vaatia meitä korjaamaan tai täydentämään säilyttämämme virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot ottamalla meihin yhteytä. Voit korjata tai päivittää joitakin sinua koskevia henkilötietojasi käyttäjätilisi kautta. Voit myös pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. Suoritamme pyynnön mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.

Oikeus vastustaa tai rajoittaa

Voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli tietoa käsitellään muihin tarkoituksiin kuin sopimussuhteeseen mukaan lukien palvelujemme tarjoaminen ja tuoteostot tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi. Voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä esimerkiksi, kun poisto-, korjaus- tai vastustuspyyntösi ovat käsiteltävänä ja/tai kun meillä ei ole oikeutettuja perusteita käsitellä tietojasi. Nämä saattavat kuitenkin rajoittaa mahdollisuuksiasi käyttää palveluitamme.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa sekä oikeus siirtää tiedot itsenäisesti kolmannelle osapuolelle.

 • Oikeuksien käyttäminen

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi olla yhteydessä yllä mainittuun sähköpostiosoitteeseemme. Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö tulee tehdä meille kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse. Voimme pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee. Voimme myös pyytää pyynnön tekijää todistamaan henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella tai muulla luotettavalla tavalla.
Pystyt päättämään muun muassa, haluatko ottaa vastaan erilaisia markkinointiviestejä ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme [email protected]/ tai painamalla kohdan ”älä vastaanota Padel Helsingiltä mainoksia”. Mahdollisuus peruuttaa markkinointiviestintä on jokaisessa yhteydenotossa myös erikseen. 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, ettei ole saanut asiaansa ratkaistua meille suunnatun yhteydenpidon seurauksena. Paikallisena valvontaviranomaisena toimii Suomessa tietosuojavaltuutettuwww.tietosuoja.fi

Saatamme muuttaa ja päivittää näitä henkilötietojen tietosuojakäytänteitämme tarvittaessa muun muassa lainsäädäntömuutosten ja viranomaislinjausten seurauksena. Pyydämme tarkistamaan tietosuojakäytänteet säännöllisesti verkkosivuiltamme.

Tietoa maksutavoista

Checkout on sinulle turvallinen maksutapa. Meillä on Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitostoimilupa. Palvelu on Checkout Finland Oy:n (y-tunnus 2196606-6) ylläpitämä ja Checkout Finland Oy on osa OP Ryhmää.

Checkout-maksunvälityspalvelu välittää maksusi kauppiaalle. Mikäli tiliotteellasi tai luottokorttilaskullasi näkyy Checkout Finland Oy, olemme välittäneet maksusi.

Verkkokauppa toimii tuotteiden ja palveluiden markkinoijana sekä tuotteiden toimittajana asiakkaalle. Verkkokauppa huolehtii kauppaan liittyvistä lakisääteisistä sekä itse määrittelemistään muista velvoitteista. Mikäli haluat reklamoida tai palauttaa tuotteen, sinun kannattaa olla yhteydessä suoraan verkkokauppaan, josta tuote on tilattu.

Pankkimaksut

Käytössäsi on kaikkien suomalaisten pankkien maksupainikkeet. Voit maksaa Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP-pankin, Säästöpankin, S-pankin ja Ålandsbankenin maksupainikkeilla. Tiliotteellasi maksunsaajana näkyy Checkout Finland Oy, me välitämme maksusi verkkokauppiaalle. Verkkokaupasta sinut ohjataan suoraan omaan pankkiisi suorittamaan maksu turvallisesti.

Checkout Finland tarjoaa myös mahdollisuuden maksaa tilisiirtolomakkeella.

Luottokorttimaksut

Voit maksaa verkkokaupassa Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard-, Debit MasterCard – ja American Express -korteilla. Verkkokaupassa ovat käytössä kansainväliset Verified by Visa -, MasterCard SecureCode – ja American Express SafeKey -todentamispalvelut.

Checkout näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää asiakkaan maksaman maksukorttimaksun suoraan kauppiaalle. Korttimaksaminen tapahtuu turvallisesti suojatulla maksulomakkeella eikä maksukortin tietoja tallenneta verkkokaupan järjestelmiin.

Mobiilimaksutavat

Mobiilimaksutavat Pivo, MobilePay, Masterpass ja Siirto ovat sovelluksessa toimivia palveluita, joilla voi maksaa verkko-ostoksia tilisiirtona tililtään tai korttimaksuna kortiltaan hyväksymällä maksun kyseisessä sovelluksessa. Pivolla onnistuvat lisäksi Siirto-maksut, jolloin maksun voi hyväksyä missä tahansa Siirtoa tukevassa sovelluksessa.

Pivo

Käyttöehdot ovat tarjolla Pivon sivuilla: pivo.fi/kayttoehdot/pivon-kayttoehdot

MobilePay

Maksuehdot ovat tarjolla MobilePayn sivuilla: mobilepay.fi/asiakastuki/ehdot

Masterpass

Maksuehdot ovat tarjolla Masterpassin sivuilla: masterpass.com/assets/pdf/masterpassoperatingrules.pdf

Siirto

Siirto-maksuihin sovellettavat ehdot:
OP:n yleiset euromaksuehdot
Siirto-palvelun käyttöehdot Nordealla
Siirto-palvelun käyttöehdot S-Pankissa

GSM-maksu

Ainapay

Palvelu perustuu 060605-maksupalvelunumeroiden käyttöön. Maksaminen tapahtuu soittamalla maksupalvelunumeroon ja toimimalla äänitiedotteiden mukaisesti.

Palvelun hinta on palvelunumerokohtainen ja sisältää tuotteen hinnan sekä palveluun liittyvän laskutuskorvauksen. Palvelun hinnan lisäksi asiakas maksaa normaalin matkapuhelumaksun oman matkapuhelinoperaattorinsa hinnoittelun mukaisesti. GSM-maksuostot peritään käyttäjän puhelinlaskussa.

Palvelun käytön rajoitukset /matkapuhelinliittymä:

 • Yksittäinen ostotapahtuma enintään 52,32 € (sis. alv)
 • Ostokset kuukaudessa enintään 100 € (sis. alv)
 • Enintään kaksi ostosta päivässä
 • Ei toimi prepaid-liittymillä

Lisätietoja: aina.fi

Lasku- ja osamaksupalvelut

Lasku- ja osamaksupalveluita Checkoutin kautta tarjoavat OP, Collector, Jousto ja Mash (ent. Euroloan). Collector tarjoaa lasku- ja osamaksuvaihtoehdon myös yritysasiakkaille.

Luethan vielä rahoitusyhtiökohtaiset tarkemmat ehdot, jotka näet hyväksyessäsi maksun. Kun hyväksyt maksun, hyväksyt samalla rahoitusyhtiön ehdot.

Collectorin yrityslaskun ehdot ovat tarjolla myös heidän sivuillaan: collector.se/upload/Partners/Agreements/CHECK/Credit_terms_All_comp_FI.pdf

OPn lasku- ja osamaksutavan kuluttajaehdot näet tästä.

Lue lisää lasku- ja osamaksutavoista:

collector.fi
jousto.com
mash.com/fi

Seloste päivitetty 1.3.2019